SM 2023

 
NOTE: When applying, authors are advised to use the forms that correspond to the language the paper is written in and in which the presentation will be given.
 
НАПОМЕНА: Молимо ауторе да приликом аплицирања користе формуларе који одговарају језику на којем је рад написан и на ком је планирано да се излаже.